Zobrazit všechny příspěvky
JUMP FOR JOY
SKÁKEJ PRO RADOST
KDO JE ČESTNÝ JE VŽDY VÍTĚZEM

Česká rope skippingová asociace byla založená roku 2013

Po dlouhé a vytrvalé práci Rope skipping centra ČR pro sport rope skipping, byla v roce 2013 založená ČRSA (ČESKÁ ROPE SKIPPINGOVÁ ASOCIACE). Ve stejném roce vyslala první soutěžní tým Black Lamb na mezinárodní soutěž v rope skippingu do Dánska. Bylo to jedeno z vyústění naší tvrdé a dlouholeté práce na budování nového sportovního odvětví v ČR, které v té době stálo ve světě na pevných základech. Poslední místo na této soutěži pro nás bylo oceněním, že nemožné se stalo možným.

Řídíme a organizujeme v ČR sportovní soutěže ve sportu rope skipping. Vydáváme k tomu potřebná pravidla, řády a nařízení, podle kterých soutěže probíhají. Nominovaní závodníci se mohou dostat dál na evropské soutěže v rope skippingu, ti nejlepší mohou soutěžit i na MS. Je to korektní cesta, tak jako v každém jiném sportu. JUMP FOR JOY – SKÁKEJ PRO RADOST,  je vrcholnou národní soutěží.

Pečujeme o výchovu nových členů – skokanů (závodníků), vzdělávání trenérů a rozhodčích. Hlavním úkolem asociace je řídit, rozvíjet a propagovat činnost sportu rope skipping na celém území České republiky. Podporujeme všechny aktivity související se slušností a principy Fair play. Ztotožňujeme se s dokumentem Kodex sportovní etiky vydaným Radou Evropy. Podporujeme veřejné uznání všem, kteří jdou svým čestným přístupem ve sportu i běžném životě příkladem.

Dodržování pravidel Etiky, Slušnosti a Fair play nejen ve sportu znamená mnohem více, než jen pouhé respektování pravidel. Naší ambicí je vnést principy Etiky, Slušnosti a Fair play do všech oblastí života, zejména do výchovy mládeže a to nejen ve sportu.

Asociace zastupuje sdružené členy při jednáních na úrovni nadřazených tělovýchovných organizací, státní správy a dalších veřejných i soukromých institucí. Činí opatření v souladu s právním řádem ČR. Asociace je jediným a výhradním zástupcem v komunikaci s Evropskou (ERSO) a světovou (FISAC – IRSF)) rope skippingovou federací.
V České rope skippingové asociaci jsou vítáni všichni sportovní nadšenci.